Педагогічні ради

Педагогічна рада «Формування патріотизму як суспільної та індивідуальної цінності особистості»

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

Педагогічна рада “Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов”

Відповідно до річного плану роботи школи на 2016-2017 н.р. була проведена педагогічна рада з теми «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов».

Кожен вчитель хоче, щоб його учні з інтересом та бажанням займалися в школі. В цьому зацікавлені також батьки учнів. У зв’язку з поширенням проблеми мотивації учнів до навчання в педагогіці з’явилося поняття мотиваційного вакууму. Мотиваційний вакуум є своєрідною мотиваційною кризою, яка викликана зміною соціальної ситуації розвитку та зміною змісту внутрішньої позиції учня, й виражається в невизначеному, хитливому відношенні до навчання.

Педагогічна рада на тему: «Залежність успішності учнів від вибору моделей, методів, технологій»

Проаналізувати рівень успішності учнів, визначити фактори, від яких вона залежить, напрацювати шляхи її підвищення – мета педагогічної ради «Залежність успішності учнів від вибору моделей, методів, технологій».

Успішний вчитель – той, який бажає досягти успіху своїм учням. Успішність учнів залежить від багатьох факторів. І один з них – організація навчального процесу навчального закладу загалом, і вчителя зокрема.

Педагогічна рада на тему: «Формування здорового способу життя учня – спільна робота школи й сім`ї»

У сучасному суспільстві життя й здоров`я людини визначаються як найвищі людські цінності. Батьків і педагогів сьогодні надзвичайно хвилює питання допомоги дітям бути здоровими, сильними, витривалими.

З метою привернути увагу педагогів до здоров`я дітей у школі проведена педагогічна рада на тему: «Формування здорового способу життя учня – спільна робота школи й сім`ї».