Педагогічна рада “Формування компетенцій здорового способу життя в дітей та молоді через спільну діяльність школи та сім’ї”

Збереження й зміцнення здоров’я молодого покоління – найважливіша функція школи. Школа та вчитель, несучи правову та моральну відповідальність за здоров’я школярів повинні створювати позитивну ауру, культ здоров’я в класі, у школі та сім’ї. Учням потрібні не лише знання, а й життєві навички, що допомагають робити життєвий вибір, досягати цілі, коригувати поведінку, оцінювати ризики, зберігати і покращувати здоров’я та якість життя.

Сьогодні на онлайн-педраді обговорили питання використання здоров’язбережувальних технологій у освітньому процесі, створення емоційно сприятливої атмосфери як для учня, так і для вчителя, формування в школярів усвідомлення цінності здоров’я та життя, навичок безпечної поведінки, культивування здоров’я.

Педагогічна рада