Педагогічна рада «Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху»

У сучасних умовах розвитку на Україні ринкових відносин, ринку праці, нових форм власності, безробіття і конкуренції, своєчасний і обґрунтований вибір молоддю професії, навчального закладу, набуває все більшого економічного і соціального значення.

Як відомо, успішний вибір професії в значній мірі визначає результати праці, рівень добробуту, сприяє реалізації особистісного потенціалу, а держава отримує максимальну віддачу. Якщо вибір професії молодою людиною зроблено необґрунтовано, помилково, то це може вплинути на якість його навчання у вузі, і в значній мірі знизити його конкурентоспроможність на ринку праці.

З метою формування в учнів компетентності у виборі професії, як системи базових характеристик потрібних для успішного планування, коригування і реалізації перспектив власного професійного розвитку сьогодні в актовій залі проведена педагогічна рада «Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху».

Педагогічна рада