Гурткова робота

Гуртки нашого НВК

 1. Вокальний гурток «Апельсин». Керівник Щастна Т.В. Основне завдання гуртка – підтримувати та заохочувати прагнення гуртківців до самостійного музикування та створення власних пісень.
 2. Театральна студія «Овація». Керівник Ковалик І.М. Заняття в гуртку спрямовані на реалізацію учнями їхніх творчих здібностей, дають можливість виявити і реалізувати акторські здібності дітей, формувати комунікативні навички, розвивати діалогічне та монологічне мовлення під час інсценізації творів.
 3. Гурток «Журналістика». Керівник  Мельникович Л.В. На заняттях учні отримують початкові знання та вміння в галузі журналістської діяльності.
 4. Гурток технічної творчості. Керівник Фалько В.В. Початкове технічне моделювання – це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, умінь і навичок.
  Заняття  в  гуртку спрямовані на формування в учнів системного мислення, вміння бачити зв`язок технічної творчості з предметами шкільного курсу.
 5. Гурток музейної справи. Керівник Ситник Г.М. Заняття спрямовані на ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, оволодіння значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному екскурсоводу, формування у школярів інтересів і творчих здібностей, орієнтацію учнів на професію екскурсовода.
 6. Гурток патріотичного виховання «Пам`ять». Керівник Гуцаленко М.О. Заняття у гуртку покликані допомогти дітям розкрити свої таланти, можливості та уміння; зароджувати в них цікавість до історичного козацького та військового минулого.
 7. Гурток спортивного туризму. Керівник Карабут О.М. Заняття в гуртку сприяють самоствердженню учнів, формуванню в них лідерських якостей, формуванню стійкого потягу до здорового способу життя.
 8. Гурток військово-патріотичного виховання. Керівник Негода О.М. Мета роботи гуртка – пошукова діяльність; підвищення фізичної загартованості, розвиток загальної витривалості, швидкості, реакції; оволодіння техніками безпеки, прийомами рукопашного бою.  Під час туристських походів діти пізнають історію рідного краю, знайомляться з пам`ятками історії, природи та культури.
 9. Гурток «Настільний теніс». Керівник Полякова Н.В. Мета гуртка – популяризація настільного тенісу серед дітей, оволодіння  технікою і тактикою гри в настільний теніс, а також закріплення їх фізичної підготовки, розвитку особистісних якостей вихованців.
 10.  Гурток «Stars», розмовно-ігрова англійська. Керівник Ємець В.Д. Основне завдання гуртка – сприяти повноцінному, своєчасному розвитку дитини, збагаченню її інтелектуальної, вольової, емоційної та соціальної сфер у процесі оволодіння основами іншомовного спілкування.
 11. Гурток юних фотоаматорів. Керівник Денисова Н.В. Мета гуртка – формування компетентностей особистості засобами фотоаматорства.
 12.  Гурток «Авіаційне матеріалознавство. Основи аеродинаміки». Керівник Петруневич В.І. Завдання гуртка – поглибити та розширити знання учнів з фізики, активізувати їхню пізнавальну діяльність, здійснення профорієнтації учнів, формування екологічної культури та розуміння необхідності врахування екологічних аспектів під час формування стратегії розвитку будь-якої технічної галузі.
 13.  Гурток «HappyEnglish». Керівник Коваленко І.М. Мета гуртка – формування у вихованців комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом.
 14.  Гурток «Фітнес-леді». Керівник Мазна А.Л. Завдання гуртка – сформувати інтерес до постійних самостійних занять фізичною культурою і подальшого самовдосконалення.
 15.  Гурток «Основи алгоритмізації та програмування». Керівник Кожем`яко Є.П. Головна мета гуртка – оволодіння учнями технікою доказових міркувань при аналізі алгоритмів і побудові планів розв`язування задач.
 16. Гурток «Декоративно-ужиткове мистецтво». Керівник Дузь-Крятченко К.Є. Мета гуртка –