Гурткова робота

Гуртки нашого НВК

 1. Гурток «Журналістика». Керівник  Іщук Л.Л. На заняттях учні отримують початкові знання та вміння в галузі журналістської діяльності.
 2. Гурток технічної творчості. Керівник Фалько В.В. Початкове технічне моделювання – це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, умінь і навичок.
  Заняття  в  гуртку спрямовані на формування в учнів системного мислення, вміння бачити зв`язок технічної творчості з предметами шкільного курсу.
 3. Гурток музейної справи. Керівник Ситник Г.М. Заняття спрямовані на ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, оволодіння значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному екскурсоводу, формування у школярів інтересів і творчих здібностей, орієнтацію учнів на професію екскурсовода.
 4. Гурток патріотичного виховання «Пам`ять». Керівник Гуцаленко М.О. Заняття у гуртку покликані допомогти дітям розкрити свої таланти, можливості та уміння; зароджувати в них цікавість до історичного козацького та військового минулого.
 5. Гурток спортивного туризму. Керівник Карабут О.М. Заняття в гуртку сприяють самоствердженню учнів, формуванню в них лідерських якостей, формуванню стійкого потягу до здорового способу життя.
 6. Гурток військово-патріотичного виховання. Керівник Негода О.М. Мета роботи гуртка – пошукова діяльність; підвищення фізичної загартованості, розвиток загальної витривалості, швидкості, реакції; оволодіння техніками безпеки, прийомами рукопашного бою.  Під час туристських походів діти пізнають історію рідного краю, знайомляться з пам`ятками історії, природи та культури.
 7. Гурток «Настільний теніс». Керівник Полякова Н.В. Мета гуртка – популяризація настільного тенісу серед дітей, оволодіння  технікою і тактикою гри в настільний теніс, а також закріплення їх фізичної підготовки, розвитку особистісних якостей вихованців.
 8.  Гурток «Авіаційне матеріалознавство. Основи аеродинаміки». Керівник Петруневич В.І. Завдання гуртка – поглибити та розширити знання учнів з фізики, активізувати їхню пізнавальну діяльність, здійснення профорієнтації учнів, формування екологічної культури та розуміння необхідності врахування екологічних аспектів під час формування стратегії розвитку будь-якої технічної галузі.
 9.  Гурток «Happy English». Керівник Коваленко І.М. Мета гуртка – формування у вихованців комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом.
 10.  Гурток «Фітнес-леді». Керівник Мазна А.Л. Завдання гуртка – сформувати інтерес до постійних самостійних занять фізичною культурою і подальшого самовдосконалення.
 11. Гурток «Зелена хвиля». Керівник Демченкова М.А.