Гурткова робота

Гуртки нашої школи

 1. Вокальний гурток «Апельсин». Керівник Щастна Т.В.

Основне завдання гуртка – підтримувати та заохочувати прагнення гуртківців до самостійного музикування та створення власних пісень.

 1. Хор шкільний. Керівник Щастна Т.В.

Мета гуртка – розвиток особистості дитини, зародження і розвиток естетичних відчуттів засобами хорового мистецтва. Забезпечення особової замученості дітей в колективну художньо-мистецьку діяльність, оволодіння вокально-хоровими навичками.

 1. Театральна студія «Овація». Керівник Ковалик І.М.

Заняття в гуртку спрямовані на реалізацію учнями їхніх творчих здібностей, дають можливість виявити і реалізувати акторські здібності дітей, формувати комунікативні навички, розвивати діалогічне та монологічне мовлення під час інсценізації творів.

 1. Мистецький гурток «Барви». Керівник Щербина Н.І.

Мета гуртка – через образотворче мистецтво, свої знання, життєвий досвід ознайомити учнів з прекрасними шедеврами світової та вітчизняної культури, формувати національну свідомість, почуття патріотизму засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

 1. Гурток «Журналістика». Керівник  Мельникович Л.В.

На заняттях учні отримують початкові знання та вміння в галузі журналістської діяльності.

 1. Гурток технічної творчості. Керівник Фалько В.В.

Початкове технічне моделювання – це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, умінь і навичок.

Заняття  в  гуртку спрямовані на формування в учнів системного мислення, вміння бачити зв`язок технічної творчості з предметами шкільного курсу.

 1. Гурток музейної справи. Керівник Ситник Г.М.

Заняття спрямовані на ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, оволодіння значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному екскурсоводу, формування у школярів інтересів і творчих здібностей, орієнтацію учнів на професію екскурсовода.

 1. Гурток патріотичного виховання «Пам`ять». Керівник Ситник Г.М.

Заняття у гуртку покликані допомогти дітям розкрити свої таланти, можливості та уміння; зароджувати в них цікавість до історичного козацького та військового минулого.

 1. Гурток «Умілі ручки». Керівник Зубаха А.П.

Заняття в гуртку – прекрасний засіб розвитку творчості, розумових здібностей, естетичного смаку, а також конструкторського мислення дітей.

 1. Вокальний гурток «Веселі нотки». Керівник Сафронова І.В.

Вокальний спів сприяє координуванню слуху, голосу, розвитку вокально-технічних навичок, розвитку дихання, гнучкості  голосу.

 1. Клуб інтернаціональної дружби «Глобус». Керівник Коваленко Ю.М.

Мета роботи гуртка полягає у забезпеченні всебічного й творчого розвитку дітей, поглибленні мовних знань з англійської мови. Заняття в гуртку допомагають поширювати теоретичні знання про країни, мова яких вивчається, розвивати мовленнєві вміння учнів, навички індивідуальної, парної та групової роботи при виконанні культурознавчих, пізнавально-пошукових завдань.

 1. Гурток спортивного туризму. Керівник Карабут О.М.

Заняття в гуртку сприяють самоствердженню учнів, формуванню в них лідерських якостей, формуванню стійкого потягу до здорового способу життя.

13. Гурток військово-патріотичного виховання. Керівник Полякова Н.В.

Мета роботи гуртка – пошукова діяльність; підвищення фізичної загартованості, розвиток загальної витривалості, швидкості, реакції; оволодіння техніками безпеки, прийомами рукопашного бою.  Під час туристських походів діти пізнають історію рідного краю, знайомляться з пам`ятками історії, природи та культури.