Гурткова робота

Гуртки нашого НВК

 1. Гурток «Журналістика». Керівник  Мельникович Л.В.. На заняттях учні отримують початкові знання та вміння в галузі журналістської діяльності.
 2. Гурток технічної творчості. Керівник Фалько В.В. Початкове технічне моделювання – це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, умінь і навичок.
  Заняття  в  гуртку спрямовані на формування в учнів системного мислення, вміння бачити зв`язок технічної творчості з предметами шкільного курсу.
 3. Гурток музейної справи. Керівник Ситник Г.М. Заняття спрямовані на ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, оволодіння значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному екскурсоводу, формування у школярів інтересів і творчих здібностей, орієнтацію учнів на професію екскурсовода.
 4. Гурток патріотичного виховання «Пам`ять». Керівник Гуцаленко М.О. Заняття у гуртку покликані допомогти дітям розкрити свої таланти, можливості та уміння; зароджувати в них цікавість до історичного козацького та військового минулого.
 5. Гурток військово-патріотичного виховання. Керівник Негода О.М. Мета роботи гуртка – пошукова діяльність; підвищення фізичної загартованості, розвиток загальної витривалості, швидкості, реакції; оволодіння техніками безпеки, прийомами рукопашного бою.  Під час туристських походів діти пізнають історію рідного краю, знайомляться з пам`ятками історії, природи та культури.
 6. Гурток «Настільний теніс». Керівник Полякова Н.В. Мета гуртка – популяризація настільного тенісу серед дітей, оволодіння  технікою і тактикою гри в настільний теніс, а також закріплення їх фізичної підготовки, розвитку особистісних якостей вихованців.
 7.  Гурток «Let’s learn English». Керівник Ємець В.Д.. Мета гуртка – формування у вихованців комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом.
 8.  Гурток «Черлідінг». Керівник Мазна А.Л. Завдання гуртка – сформувати інтерес до постійних самостійних занять фізичною культурою і подальшого самовдосконалення.
 9. Гурток «Зелена хвиля». Керівник Демченкова М.А. Мета гуртка – виховувати в учнів екологічну культуру і мислення, поглиблювати знання з біології, створювати базу для свідомого вибору майбутньої професії.
 10. Вокальний гурток «Мозаїка». Керівник Мащенко С.Є.
 11. Фото-гурток. Керівник Денисова Н.В.
 12. Гурток «Здорове життя». Керівник Негода В.Г.