Підвищення кваліфікації педагогів

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” у НВК організовано ПОРЯДОК визнання результатів підвищення кваліфікації. Кожний педагог зобов’язаний щороку здійснювати підвищення своєї кваліфікації, вести облік свого навчання, надавати адміністрації копії документів, що його засвідчують.

Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Якщо Ви проходили такі курси, внесіть відомості про них у наступну форму:
Реєстр курсів, що не потребують схвалення

Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради закладу освіти. Для цього необхідно протягом місяця після отримання сертифікату заповнити форму-клопотання.

Невчасно подані клопотання педагогічною радою розглядатися не будуть.
Дякуємо за розуміння і гарного нам навчання!