Державна підсумкова атестація

1. Умови прийому до ВНЗ у 2018 році

http://pedpresa.ua/187419-zatverdzheno-umovy-pryjomu-na-navchannya-do-vnz-u-2018-rotsi.html
http://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2017/10/1.-nakaz-vid-13.10.2017-1378.pdf

2. Графік ЗНО 2018

http://testportal.gov.ua/2017/09/20/vyznacheno-terminy-provedennya-zno-2018/
http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2017/09/nakaz_MON_1287_kalend_ZNO.pdf