Monthly Archives: Січень 2016

5-В, 5-Д, 5-Е Мова та література

Українська мова 

Опрацювати § 30 Вправи 239 (усно), 241, 243  §31 Вправи 246, 249, 252 §32 Вправи 256, 249

Українська література  

Прочитати “Повість минулих літ” “Ярослав Мудрий”

Зарубіжна література

Опрацювати біографію Марка Твена. Прочитати “Пригоди Тома Сойєра”

Вміти характеризувати героїв повісті.

Домашнє завдання з біології (6-Д)

Опрацювати § 27, 28 ( В зошиті замалювати “Внутрішня будова листка” мал.120 на стор.109);

§ 29, 32, 33 ( В зошиті замалювати “Будова квітки” мал.139 на стор.125);

§34 ( Скласти таблицю “Основні типи суцвіть”).

Домашнє завдання з біології (6 -Г)

Опрацювати § 28 ( В зошиті замалювати “Основні частини листка” стор.121; заповнити таблицю на стор.127);

§ 29 ( Розглянути та вивчити внутрішню будову листка за мал.117 на стор.131);

§ 30,31,32 (В зошиті замалювати “Схему будови квітки” мал.135 на стор.144);

§ 34 ( Скласти таблицю “Основні типи суцвіть”).

Домашнє завдання з географії (6- А, В, Г, Д)

Повторити § 32 (Зробити конспект в зошиті з розділу “Запам’тайте” на стор. 129.

Опрацювати § 33 ( Конспект з розділу “Запам’тайте”; виконати завдання №3,4 практичної роботи №5 на стор.133);

§ 34 (Дати відповідь на питання після параграфа усно);

§ 35 (Виконати завдання №5,6,7 практичної роботи №5  на стор.141);

§ 36 (Дати відповідь на питання після параграфа усно).

Домашнє завдання з природознавства (5-Б, В, Г, Д, Е)

§ 26  (Підготувати повідомлення у вигляді презентації на тему: “Місяць – природний супутник Землі”);

§ 27  ( Сторінка природодослідника – завдання №1,2,3,4 на стор.118); § 28

Домашні завдання з біології (Старовойтова Л.В.)

6-А, 6-В

§31-34.

7-Б, 7-В, 7-Г

§48-55 Межжеріна, підготуватись до контрольної роботи.

Домашні завдання з основ здоров’я (Старовойтова Л.В.)

5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 5-Е

Написати про щасливі події своєї сім’ї. На урок взяти сімейне фото з радісною подією.

6-А, 6-В, 6-Г, 6-Д

Міні-твір на тему ” Я маю багато друзів, тому що …”

7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г

§20, §21

Написати про свій талант.

8-А, 8-Б, 8-В

§6, проект на тему ” Відмова від небезпечних пропозицій”.

9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г

§6, проект на тему ” Небезпеки для репродуктивного здоров’я молоді”.

Домашнє завдання з математики для учнів 6-А класу

Виконати в зошиті завдання:
Тестові завдання
1. До числа 15 протилежним є число …
а) 15 ; б) -15 ;
2. До числа -27 протилежним є число …
а) -27; б) 27.
3. Розв’язком рівняння –х=25 є число …
а) -25; б) 25.

Математичний диктант
1. Закінчити речення: «Протилежні числа відрізняються одне від одного лише…».
2. Записати числа: -8; 10; ; 8; -10. Підкреслити протилежні числа.
3. Знайти значення виразу k, якщо -k=7; -5.
4. Яке значення -k, якщо k — від’ємне число?
5. Розв’язати рівняння
-х=-8.

Робота за підручником ʂ24 усно: №1045,1046,1047,1048
Письмово:№1049.1051.1053.1054,1056,1058

Домашнє завдання:завдання за підручником: ʂ24 №1050, 1055,1057, 1061

Виконати письмово завдання:

Які з чисел – 7; -4; 0; ; 3; 2,5; ; -7; 5 – є натуральними, які цілими, а які раціональними.

1. Які цілі числа розміщені на координатній прямій між числами:
а ) -8 і -5; б) -3 і 0;
в) -2 і 2; г) -3,6 і 4,2.
2. Закреслити всі числа, які не є цілими:
3; -6; 1,5; 0; -2,3; ; 4; 5,5; 100; -99.
3. Записати у відповідні стовпчики таблиці числа, які відповідають їм:
8; 0; -10; -12; ; 5,4; -612; -3,1; 2,91; -1001; ; 256.

Натуральні Цілі Додотні Не додатні Цілі від’ємні Дробові від’ємні

Виконати  в зошиті
Тестові завдання
1. В якому запису всі числа є цілими?
а) -50; -100; 0. б) 40; ; 20.
в) -40; -9; . г) 0; -1; .
2. Указати цілі числа, розміщені на координатній прямій між числами -3 і 2,1.
а) -3; -2; -1; 0; 1; 2. б) -2; -1; 0; 1.
в) -2; -1; 0; 1; 2. г) -2; -1; 1; 2.
3. Скільки цілих чисел міститься між числами -3,4 і 1,2?
а) 5. б) 6.
в) 4. г) 7.
4. Які з наведених тверджень є правильними?
A. Кожне натуральне число є цілим.
Б. Кожне раціональне число є цілим.
B. Раціональні числа — це всі натуральні числа і числа, їм протилежні.
Г. Якщо раціональне число не ціле, то воно дробове.
Робота за підручником ʂ24 письмово:1059,1062,1063,1065
Чи правильне твердження ? Поставте позначку «Так» або «Ні» у відповідну комірку таблиці.

 

Твердження Так чи ні
Числа 3 і 0,3 є протилежними
Числа -3 і 3 є цілими
На координатній прямій між числами – 5 і 1 міститься чотири цілих числа.
З-поміж чисел 2,3;-7;12;94;-37;0,5 тільки два цілих

Домашнє завдання: ʂ24 №1064
Онлайн урок на тему: Порівняння раціональних чисел
https://www.youtube.com/watch?v=5QkDbm7lqeY
Робота за підручником: : ʂ25
Усно:№ 1074, 1075,1076 1077
Письмово:№1078,1080,1083,1085,1087,1089.

Домашнє завдання: ʂ25 , №1079, 1084,1086,1088
Виконання тестових завдань: Обведіть кружечком букву,яка на вашу думку, відповідає правильній відповіді

1. Яка з наведених нерівностей неправильна?

а б в
-28<-25 -5>1 -39>40

 

Домашні завдання з біології. Титов О.І.

Шановні учні, нижче ви прочитаєте завдання з біології, які треба виконати до поновлення навчального процесу:

7А – зробити конспект з трьох тем: 1. Дихання у тварин (аеробне, анаеробне; як отримують хліб, пиво та йогурти); 2. Системи органів дихання у тваринному світі (від простого до складного); 3. Кровоносна система у тваринному світі (від простого до складного) та будова серця. В кожній темі по 12 речень! Всю інфу можна знайти з підручника зоології для 8го класу + познавальні сайти з біології.

8А, 8Б, 8В – параграфи 30-33: прочитати, вивчити нові терміни, заповнити відповідні цим темам сторінки у робочих зошитах.

9Б, 9В, 9Г – Для тих, хто не хоче отримати 2б за тему “Травлення, обмін речовин і енергії”, виконати практ.роботи №5,6 + заповнити робочі зошити + тести по цій темі. Нова тема: терморегуляція, будова і функції шкіри (параграфи 44,45,46 + практ.робота №7 + заповнити цю тему в роб.зошитах). Ті, хто здавав зошити на перевірку, можуть забрати їх в каб.29 у понеділок з 9:00 до 13:00, або в інший день у секретаря.

10А – параграфи 20,21,22,23 – зробити конспект + тест на стор. 140. (4 рівень – завдання 1,3,4)

11А, 11Б – параграфи 20,21,22,23 – зробити конспект + текст на стор.144 (всі питання)

Домашні завдання обов’язкові для виконання. Їх перевірка буде на першому уроці з біології, згідно з розкладу.